Efterårsbrev 2019

Kære medlemmer af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening Så er den nye bestyrelse trukket i arbejdstøjet! Vi har fordelt opgaverne således: Formand: Annette Niebuhr Kasser og sekretær: Josefine Franck Bican Veje, stier og kaniner: Jørgen Kjems Webmaster: Michael Olesen og Marek Bican Øvrige medlemmer: Anker Mejnertz Økonomi Vores første prioritet var at få et overblik over vores økonomi. Det blev hurtigt klart for os, at der var behov for en revurdering af udgifterne mht. hjemmeside med kontingentopkrævningssystem og revisorudgifter. Vi har valgt at bruge Dinero, som er et nemt og gennemprøvet regnskabsprogram, som opfylder alle foreningens krav. På den måde kan vi selv klare bogføring og hele tiden have et overblik og dermed spare foreningen store udgifter til revisor. Kassereren har brugt tid på at rykke for betaling for hhv. 2017/18 samt…
Read More