Persondata og privatliv

Personoplysninger

Foreningen fører almindelige personoplysninger indgivet af medlemmer med henblik på at administrere medlemskab, herunder indkaldelse til generalforsamling, kontingentopkrævning, information til medlemmer og direkte kommunikation med medlemmer når formålstjenligt samt til brug for tilbagemeldinger i forbindelse med vintertilsyn.

Disse oplysninger omfatter:

  • Navn(e) (ejere)
  • Adresse (husejerskab) i Fanø Bad (og eventuelt “husnavn”)
  • Helår eller “vinter” adresse
  • Email-adresse
  • Telefonnummer

Foreningen opfordrer alle medlemmer, så vidt muligt, til at holde e-mailadresse og telefonnumre opdateret med henblik på mere smidig og effektiv kommunikation og kontingentopkrævning.

Det er muligt for medlemmer i Telefonlisten, at se oplysninger om de medlemmer som har GDPR godkendt opbevaring af kontaktoplysninger til foreningen, og som IKKE har fravalgt at være på Telefonlisten i deres profil.

Ved overgang af medlemskab til ny ejer (ejerskifte) eller når medlemmet forlader foreningen, bedes man meddele foreningen herom, jævnfør vedtægterne. Herefter slettes oplysninger om det udgående medlem, dog med respekt for bogføringsregler.

Bestyrelsen    

Loading