Bestyrelsen Antenneforening

Formand for Antenneforeningen:
Anker Mejnertz
mejnertz@yahoo.com
Lærken, Nonboevej 25
Tlf:. 40 15 09 99
Evt. breve til formanden bedes sendes til
Hyllingvej 1,
8680 Ry

Kasserer:
Michael Ovesen
michael@ovesen.info 
Abelone, Dalen 32,
Tlf:. 61 96 27 34
Evt. breve skal kasseren bedes sendes til:
Tibberup Allé 48
3500 Værløse

Medlem (Kontakt til Grundejerforeningen):
Annette Niebuhr
ab.niebuhr@gmail.com
Safarigården, Dalen 62
Tlf.: 20 51 01 11

Suppleanter:
Klaus Thyssen, Sønderklit 36, Tlf.: 75163538, thyssen@fanonet.dk
Jens Jørgen Mose, Bankebo, Kystvejen 5, Tlf.: 27413844, meretebanke@gmail.com 

Loading