Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening varetager forskellige opgaver, der er med til at løfte foreningens område. Bestyrelsen består udelukkende af frivillige, der har sommerhus eller bor i Fanø Vesterhavsbad. Der er en del opgaver, der fordeles ud blandt bestyrelsens medlemmer, så jo flere i bestyrelsen, jo mindre arbejdsopgaver.

Her er listen med de væsentligste opgaver for Grundejerforeningen:

 • At føre vinteropsyn med medlemmernes sommerhuse:
  Ejendommen efterses minimum tre gange årligt: Efter efterårsferien, efter nytår og efter påskeferien. Hertil et eftersyn ved voldsomt uvejr. Har man glemt at låse en dør, lukke et vindue eller har fået evt. skade på huset bliver man underrettet med det samme af opsynet. Vinteropsynet udgør ca. 25% af kontingentet.
 • At vedligeholde de fælles bade-/strandstier hvert forår.
  Grundejerforeningen bekoster udlægning af halm på badestierne.
 • At sikre vedligeholdelse af vores private fællesveje.
  Det er grundejerforeningen, der aftaler med entreprenøren og sørger for at vores private fælles veje bliver vedligeholdt. Betalingen til dette opkræves af kommunen i forbindelse med ejendomsskatter.
 • At varetage medlemmernes interesser i forholdet til offentlige myndigheder og f.eks. færgen:
  Resultater heraf er bl.a.: Grundejerpriser med færgen (Grundejerbizz), bro over åen mellem Hanevej og Nonboevej, samt etablering af indgang til Melbjerg Plantage.
 • At arbejde for at gøre vores skønne område mere attraktivt for os sommerhusejere, bl.a. ved samarbejde med andre aktører, det være sig offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder, foreninger og private personer, der arbejder for fremme af dette formål.
  For tiden arbejdes der med flere store projekter ved Badet bl.a. Elysium og Nordsøbadet for ikke at tale om forskønnelse af og ny aktivitet i den tidligere købmandsbutik. Disse projekter ser vi i bestyrelsen som vigtige for os som grundejere, og vi vil gerne bakke op om dem.
  Tidligere har foreningen deltaget i arbejdet med forskønnelse af uderummet ved badet, det blev betalt af Tryg fonden.
 • Fællesarrangement med Rindby Grundejerforening ang. Sankt Hans-arrangement (Aflyst i 2020)

Foreningen har en hjemmeside, som skal plejes og opdateres. Til hjemmesiden er nu tilknyttet en såkaldt telefonbog, hvor de enkelte medlemmer registrerer sig elektronisk. Desværre har alle grundejere endnu ikke tilmeldt sig elektronisk, hvorfor det er vigtigt at holde styr på medlemslisten over både de elektronisk registrerede medlemmer, men tillige af de medlemmer, der stadig får meddelelser via almindelig post.

Foreningens regnskab skal jo stemme, og dette står kassereren for. Foreningen ejer ikke noget, hverken grundstykker eller installationer, hvorfor regnskabet burde være forholdsvist overskueligt.

Den årlige generalforsamling skal arrangeres, og helst således at det også bliver et hyggeligt samvær medlemmerne imellem efter mødet.

Bestyrelsen skal arbejde for forbedring af forholdene ved Fanø Vesterhavsbad og at støtte udviklingen af turismen mv. Bestyrelsen vil gerne lave det til et hovedtema de kommende år at arbejde for Fanø Bads langsigtede forskønnelse i samarbejde med de andre aktører ved Badet.

Bestyrelsen planlægger selv i høj grad denne del af arbejdet, ligesom den kan lave arrangementer for medlemmerne, hvor man kan møde hinanden og måske blive klogere på Fanø Vesterhavsbads historie, og på den storslåede natur vi har omkring os. En aktiv og driftig bestyrelse vil løfte Fanø Vesterhavsbad. Ved at være med i bestyrelsen kan man selv være med til at skabe et miljø og værne om det sted, vi alle holder så meget af.

December 2019

Loading