Til ejendomsmæglere

Medlemskab
Der er ikke medlemspligt

Vedtægter mm.
Findes på hjemmesiden under fanen ”Grundejerforeningen” -> Vedtægter

Kontingent
Kontingent er pt på kr. 400,- pr. år

Restance
Ved spørgsmål om restance i forbindelse med ejerskifte bedes rette henvendelse til kassereren: kassereren@fanoevesterhavsbad.dk  

Gæld eller større planlagte investeringer
Foreningen ejer ikke grundstykker og der er ingen fælles installationer.
Der er ingen gæld eller større planlagte investeringer.

Referater og regnskaber
Du finder det på hjemmesiden under fanen ”Grundejerforeningen” -> Regnskaber

Bestyrelse
Du finder det på hjemmesiden under fanen ”Grundejerforeningen” – > Bestyrelse

Lokalplaner
Findes på hjemmesiden under fanen ”praktisk” i rubrikken ” Lokalplaner og vejledning

Fanø Bad Antenneforening (FBA – Lukkede ultimo 2020)
Dokumentation fra FBA nedlukning.

Loading