KANINER 2021-22

Der er reguleret 32 kaniner i Fanø- Bads sommerhus område, og nogenlunde det samme på golfbanen. Der har været meget få kaniner , men nogle få små områder har der været nogen. Efter 3 år med hård sygdom er bestanden langt nede.

Der er ca. 30 Krondyr på Fanø og derfor har man valgt at frede Hind og kalv , så bestanden kan komme lidt højere op .På nuværende tidspunkt er der overvægt af hjorte, så dem har man valgt fortsat at drive jagt på, der blev nedlagt 3 hjorte i denne sæson.

Dåvildtet vokser langsomt i antal, det er svært at skynde hvor mange der er på øen, men et gæt er ca. 20 spredt over hele øen.

Man kan se på rævebestanden, at der ikke er så mange kaniner, da bestanden ikke er så stor, som for få år siden.

Da Fanø Jagtforening ikke har en schweiss fører på øen mere, skal man ringe til  Dyrenes Vagtcentral på 1812 hvis uheldet skulle være ude.

Hvis jeres medlemmer har spørgsmål er de altid velkommen til at kontakte os på fanoejagtforening@gmail.com.

M.V.H.

Michael Bus

Regulerings kordinator

Fanø Jagtforening

Loading