Efterårsbrev 2019

Kære medlemmer af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Så er den nye bestyrelse trukket i arbejdstøjet!

Vi har fordelt opgaverne således:

Formand: Annette Niebuhr

Kasser og sekretær: Josefine Franck Bican

Veje, stier og kaniner: Jørgen Kjems

Webmaster: Michael Olesen og Marek Bican

Øvrige medlemmer: Anker Mejnertz

Økonomi

Vores første prioritet var at få et overblik over vores økonomi.

Det blev hurtigt klart for os, at der var behov for en revurdering af udgifterne mht. hjemmeside med kontingentopkrævningssystem og revisorudgifter.

Vi har valgt at bruge Dinero, som er et nemt og gennemprøvet regnskabsprogram, som opfylder alle foreningens krav. På den måde kan vi selv klare bogføring og hele tiden have et overblik og dermed spare foreningen store udgifter til revisor.

Kassereren har brugt tid på at rykke for betaling for hhv. 2017/18 samt 2018/19, og det er vi nu i mål med og har givet ca. 65.600 kr., hvilket vi takker medlemmerne mange gange for.  Hertil skal lægges en besparelse på revisorudgifter på ca. kr. 20.000, idet vi nu selv kan stå for kontingentopkrævningen og ikke længere benytter en revisor som bogholder, men blot til revision.

Alle opkrævninger for året 2019/20 bliver sendt ud i løbet af november måned til samme e-mailadresse, som vi har brugt til dette efterårsbrev. Hvis nogen ønsker, at vi benytter en anden e-mailadresse, så må i gerne give kassereren besked på kassereren@fanoevesterhavsbad.dk

Vi ser gerne at alle betaler inden udgangen af måneden – kontingentopkrævningen vil blive sendt ud via det ny regnskabssystem og skulle dermed nå ud til alle.

Hjemmesiden og nye e-mailadresser

Vi arbejder på en ny, billigere og mere sikker hjemmeside, som vi selv administrere. Den har vi bygget op fra bunden, vi har to i bestyrelsen som arbejder på dette. Det betyder, at vi selv kan lægge materiale m.m. op på vores side. Den er også fremtidssikret så en kommende bestyrelse kan arbejde i denne uden en stor teknisk viden. Dette vil spare Grundejerforeningen for et væsentlig beløb hvert år. Vi forventer siden er endelig oppe at kører i december måned. Den nye adresse på hjemmesiden er http://www.fanoevesterhavsbad.dk. I en overgangsperiode vil den gamle adresse fortsat fungere, og herfra bliver man automatisk viderestillet til den ny hjemmeside. Det forventes, at dette er udfaset inden for et år. På hjemmesiden ligger alle referater fra vores møder samt andre relevante ting i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Derudover vil den også indeholde mange gode og praktiske oplysninger om Fanø.

Det er nu muligt at sende e-mails til foreningen, enten via kontaktformular på den nye hjemmeside, eller at sende til en e-mail til en følgende 4 adresser:

formanden@fanoevesterhavsbad.dk

kassereren@fanoevesterhavsbad.dk

bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk

webmaster@fanoevesterhavsbad.dk 

Nye medlemmer

I efterårsferien har bestyrelsen været rundt til alle de huse, som ikke er medlem af grundejerforeningen med et hvervekampagnebrev, som opfordrer til medlemskab i vores grundejerforening, idet alle i området jo har gavn af det arbejde, der laves af foreningen og derfor vel også bør støtte foreningen.

Telefonbog

Vi har fået flere henvendelser omkring vores telefonbog, men på grund af den nye lovgivning om persondata (GDPR) er det ikke muligt lige nu at lave en telefonbog. Vi har derfor ind til videre lukket for telefonbogen på hjemmesiden. For at kunne åbne for det igen, skal man på den ny hjemmeside give bestyrelsen tilladelse til, at andre medlemmer må se ens oplysninger. Det er noget vi kommer til at arbejde med senere. I første omgang er det vigtigt, at I alle sørger for, at jeres data på hjemmesiden er opdateret, og I vil høre nærmere når den nye hjemmeside, når vi har den endelig klar.

Veje:

Vedr. vores veje så har vejrlig stor indflydelse på vedligeholdelsen. Denne varetages, som tidligere af Ønaf som ca. hver 5. uge opgraderer og reparerer huller. På grund af den store mængde regn, vi har fået de sidste mange uger, foregår dette dog uregelmæssigt, idet der kræves 3 dages tørvejr, før reparationerne kan gennemføres med effekt.

Vintertilsyn.

Vintertilsyn starter op her efter efterårsferien, som vi har erfaret vores medlemmer sætter pris på og bestyrelsen prioriterer højt I år er opgaven fordelt så vi har to tilsynsmænd, Steen Porsgaard og Hans Henning Jensen, der går rundt og efterser alle husene. Der vil blive sat små mærkater tæt på hoveddøren, så man kan se kontrol/besigtigelse har fundet sted. Som hidtil har mærkaterne forskellige farver for hvert besøg. Næste kontrol/besigtigelse er efter juleferien og igen efter vinterferien. Skulle der indtræffe usædvanligt vejrlig, som storm ol., vil der blive lavet ekstraordinært kontrol for at besigtige evt. skader etc.

Nordsøbadet Fanø

Ind til nu har de indsamlet kr. 680.000 De skal gerne inden april have indsamlet 1 million kr., så herfra skal lyde en opfordring til at købe deres folkeaktier. Det er sådan, at hvis projektet ikke bliver til noget, får man sine penge retur. Når de har indsamlet kr.1 million lokalt, vil de gå vider til de store fonde for at søge de sidste penge. Vi vil opfordre jer til at gå ind på deres hjemmeside www.nordsoebadetfanoe.nu Her kan man følge med i hvor langt de er med projektet.

Lycium:

Der er ikke sket yderligere med dette projekt. Vi holder øje med det, og kommer der nyt i sagen, sender vi det ud med vores forårsbrev. Jeg kan dog anbefale, at man læser om hele projektet inde på vores hjemmeside. Her vil vi også opdaterer løbende, hvis der sker noget nyt.

Kaniner.

Sidste år blev der skudt ca. 60 kaniner. Det er et lille tal, men der er stadig sygdom i kaninerne og derfor forventes arbejdet med at skyde kaninerne at være begrænset i år også. I år starter jægerne med at gå ud i begyndelsen af november måned og slutter ved udgangen af februar måned. Er der nogle af jer som ikke vil have besøg af jæger på jeres grund så skriv til dem på fanoejagtforening@gmail.com. Når de går rundt, har de orange veste på, så man kan se dem. De fortalte samtidig, at der var set 24 havørne i år, dem holder de selvfølgelig ”nallerne” fra. De er også gode til at kontrollere antallet af kaniner. Man er også på udkik efter mårhunde, da der er drevet ca. fem døde op på stranden, men man har endnu ikke observeret nogle levende på øen. Et andet dyr, som der er kommet flere af, er odderen som er hård ved fuglelivet. Samtidig opfordre jagtforeningen til ikke at fodre rådyr med korn og brød, da de kan dø af dette. I det hele taget skal man ikke fodre dem, da de så bliver forvent med at få mad og vil få sværere ved at klare sig om vinteren, hvor der ikke er folk til at fodre dem.

Møde med borgmesteren og andre grundejerforeninger.

Vi havde møde i byrådssalen torsdag d. 24-10-2019. Her talte vi meget om en byggesag i Sønderho ved Bjerges Leje. Dette udløste, at vi fremover med kommunen skal arbejde på en lokalplan, som dækker alle de områder, hvor der bygges nyt, og som ikke er dækket af en lokalplan i området. Det bliver et samarbejde mellem grundejerforeningerne og kommunen.

Vi talte også meget om infrastrukturen og bløde trafikanter specielt i højsæsonen. Hvordan kan man få folk til at cykle og gå mere, så man ikke bruger bilerne så meget her på øen. Der kom mange forslag til, hvad man kunne gøre. Det er specielt i Sønderho, der er et problem. Kommunen vil meget gerne finde et stykke jord lige før Sønderho, så man kan stille bilen der og gå ind til byen. Dette har ikke været muligt endnu. Man talte også om at lave vejen fra Sønderho by ned til stranden på samme måde som Vestervejen i Nordby.

Vi talte om vedligeholdelse af badestierne, som vi i dag betaler i grundejerforeningerne. Det er en stor post specielt for grundejerforeningen i Rindby. Vi aftalte at tale med de forskellige udlejningsbureauer og campingpladser, for at se, om vi sammen med dem kan finde en løsning, hvor så kommunen kan hjælpe lidt til med et lille tilskud. Det er noget vi og Rindby grundejerforening arbejder med.

Velkomstmøder til nye borger og sommerhusejer. Det er noget kommunen laver, hvor man kommer ud og ser og hører om øen. Her vil der fremover være en repræsentant med fra en af grundejerforeningerne som vil fortælle om, hvorfor det er vigtigt at være medlem i grundejerforeningerne, og hvad det er vi arbejder med.

Der kommer et referat fra hele mødet som bliver lagt op på vores hjemmeside hurtigst muligt.

Bestyrelsesmedlem Bo Leervad Christensen har trukket sig fra bestyrelsen.

Fanø, d. 2. november 2019

På bestyrelsens vegne

Annette Niebuhr

Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening.bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk

Loading