Foreningens formål

Formålsparagraf § 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser ved bl.a. tiltag af følgende karakter:

  • at tilstræbe en forbedring af forholdene ved Fanø Vesterhavsbad såvel af praktisk som visuel karakter.
  • at varetage medlemmernes interesser i forholdet til offentlige myndigheder.
  • at støtte udviklingen af turismen m.m. ved Fanø Vesterhavsbad bl.a. ved samarbejde med andre aktører, det være sig offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder. foreninger og private personer, der arbejder for fremme af dette formål.

Loading