Vinteropsyn

Opsynsmænd:  Jørgen og Lisbeth Toft.Færgegårdsvej 106720 FanøTlf. 22 79 52 60 / 31 10 10 78 Email: vinteropsyn@fanoevesterhavsbad.dk Vintertilsyn 2022-2023 Ekstra Vinteropsyn efter storm i januar 2023 Vores Vinteropsyn har taget en hurtig runde her efter blæsten, og de yderst liggende huse slap fri for skader. En enkelt ødelagt terrasselåge ved Norges Fjelde var alt, hvad vi kunne se. Ejeren har fået besked. 2023-01-11: Januar 2023 - Vintertilsyn 1 Lys uden for huset                           12 Ulåste garageporte og døre            7 Ulåste redskabsrum                         7 Ejer selv                                          7 Ulåste udestuer/anneks.                  4 Udlejet                                           2 Nøgler i låsen                                 Derudover er det løse genstande så som grillåg, flagvimpler samt en enkelt sivende udendørs vandhane.Alle ejere er orienteret - 21 ejere har meldt tilbage 2022-11-03: Første års efterårs eftersyn afsluttet, og følgende fundet rapporteret tilbage: 20 ulåste redskabsrum og et ulåst…
Read More

Information fra bestyrelsen

Vil du læse referatet, klik på linket nedenunder. Div fra bestyrelsenJulebrev 2022Sommerbrev 2020Forårsbrev 2020Pressemeddelse omkring badestier marts 2020Efterårsbrev 2019Efterårsbrev 2016Forårsbrev 2016Efterårsbrev 2015
Read More

Diverse eksterne møder

Vil du læse referatet, klik på linket nedenunder. Referat fra dialogmøde med Fanø Kommune og Grundejerforeningerne 22. november 2022 Referat fra dialogmøde med Grundejerforeninger og Fanø Kommune 19. maj 2022 Referat fra dialogmøde med Grundejerforeninger og Fanø Kommune 30. september 2021 Referat fra dialogmøde med Grundejerforeninger og Fanø kommune 27 maj 2021.   FANØ Nyd ferien, oplev øen og hjælp os med at passe på den (A1 plakat) Planlagt møde torsdag den 15. april 2021 blev aflyst og udsat til 27. maj 2021 Referat fra Dialogmødet med Grundejerforeningerne og Fanø Kommune 10. september 2020 Planlagt møde 16. april 2020 blev aflyst pga. Covid-19 Referat fællesmøde mellem grundejerforeninger og Fanø kommune 24. oktober 2019
Read More

Fanø kommune og drikkevand

Her på side vil du kunne finde nyttige links om Fanø vand og informationer fra kommunen om affaldstømning, offentlig transport, og nyt på Fanø mm. Klik på linket nedenunder hvis du vil vide mere. Aktiviteter på området m.m. 03-11-2022: Spildevandskloakering af Nr. Meldbjergdal Drikkevand på Fanø: 15-10-2022: RENT VAND TIL EFTERÅRSFERIEN – KULFILTER I AKTION (Fanø Posten) 31-08-2022: TV 2 testede ti slags flaskevand for PFAS - ingen viste tegn på giftstofferne 25-08-2022: Drikkevandet på Fanø bliver renset med øjeblikkelig virkning 02-08-2022 E-mails vedr. PFOS mellem Formanden for FVG og Kommunaldirektør Søren Abildtrup Fanø Kommune 23-07-2022 Efter fund af PFAS - nu skal drikkevandet på Fanø renses (TV-Syd) 22-07-2022 Installering af anlæg til rensning PFAS? 15-06-2022 Flourstoffer i Fanøs drikkevand overstiger ny grænseværdi Fanø Vand -> Fra 2021 og løbende…
Read More

Bestyrelsesmøder

Næste planlagte bestyrelsesmøde og referater: Referat af bestyrelsesmøde 15.10.2022Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 23.07.2022Referat af bestyrelsesmøde 04.07.2022Referat af bestyrelsesmøde 14.04.2022Referat af bestyrelsesmøde 22.10.2021Referat af bestyrelsesmøde 31.08.2021Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 27.07.2021Referat af bestyrelsesmøde 26.05.2021Referat af bestyrelsesmøde 31.03.2021Referat af bestyrelsesmøde 17.02.2021Referat af bestyrelsesmøde 16.10.2020Referat af konstitueret bestyrelsesmøde 28. juli 2020Referat af bestyrelsesmøde 08.04.2020Referat af bestyrelsesmøde 15.10.2019Referat af bestyrelsesmøde 08.08.2019Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 20.07.2019
Read More

Projekter

Indkomne projekter og forslag til FVG. Liste af projekter/forslag som er modtaget eller forventes at blive taget op i FVG bestyrelse Forslag fra medlemmer modtages gerne Godkendte FVG projekter i 2022/23 Godkendte projekter i nuværende periode (bevilget, igangværende og afsluttede). Støtte Skovlegepladsen: 5.000 kr.Ren Ø Dag/ Fanø Ren Strand: 10.000 kr Afsluttede FVG projekter/Støtte 2021/22 Projekter Projekt renovering af offentlige stier:Alle badestier (1-5) og stier er blevet gravet fri for hybenroser, hvor det var nødvendigt, er fliser gravet frem, lagt om og udskiftet. Bro over åen mellem Nonboevej og Dalen er skiftet. Støtte Skovlegepladsen: 5.000 kr.Ren Ø Dag/ Fanø Ren Strand: 10.000 kr. 2020/21 Støtte Skovlegepladsen: 5.000 kr.Ren Ø Dag/ Fanø Ren Strand: 10.000 kr. 2019/20 Projekter Ny hjemmeside og kontingentsystem for foreningenHvervekampagne: Kampagnen gav 23 nye medlemmer Støtte Skovlegepladsen:…
Read More

FVG – Ambassadører

FVG ambassadører er bestyrelsens øjne, og FVG medlemmer mulighed for at diskuterer lokale ting og behov som der måtte opstå. Ambassadøren er en slags kontaktperson og kan rapportere fra området til bestyrelsen, hvis der er problemer med vand, hvis eller for for mange kaniner der undergraver klitterne mv. FVG ambassadør er IKKE en person man går til vedr. allerede etablerede FVG funktioner, som f.eks. vejene. Der er p.t 2 FVG ambassadører: Richard Brinck Hansen, Golfstien 20. - Golfstien, ....Hans Victor, Vesterklit 14. - Vesterklit, ... Hvis nogen er interesseret i at være lokal FVG ambassadør, så kontakt gerne formanden via e-mail formanden@fanoevesterhavsbad.dk
Read More

Fanø links

Her på siden kan du finde forskellige hjemmesider relateret til Fanø Sønderho Havn Støtteforening - Nyhedsbrev 2021/22 Vandværket – www.fanoebad-vandforsyning.dkFritidshusejernes Landsforening – www.mitfritidshus.dkRindby strand Grundejerforening – rsg-fanoe.dk Grundejerforeningen Fanø Fiskerhuse - https://www.gf-fanoefiskerhuse.dk/ Fanø Online – www.fanoe-online.dkFanø Ugeblad – www.fanougeblad.dkFanø Posten – www.fanoeposten.dk TV Fanø – www.tv-fanoe.dkFanøNet (Nordby Antenneforeningen) – www.fanonet.dk Vandretursfolder for Fanø – http://naturstyrelsen.dkNaturstyrelsen/Fanø - https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/fanoe/ Fanø Skovlegeplads - http://www.fanoeskovlegeplads.mono.net/Fanø Natur – Det naturlige mødested – www.fanonatur.dkFanø Ren Strand - https://www.facebook.com/renstrandfano/ og http://renstrandfanø.dk/Badevand - https://www.fanoe.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/strande-og-badevandKystlivredning –  www.respektforvand.dk Fonden Gamle Sønderho - https://www.fondengamlesonderho.dk/homedansk/Nordby Bibliotek - https://www.esbjergbibliotek.dk/bibliotek/nordby Strikkefestival - https://www.christel-seyfarth.dk/fano-strikkefestivalArrangementskalender – www.kultunaut.dk Fanø Vesterhavsbads Golfklub - http://www.fanoe-golfklub.dk/Fanø Kunstmuseum - https://www.fanoekunstmuseum.dk/Realen - http://realen.dk/Hannes Hus - https://www.hanneshus.dk/homedansk/Fanø Skibsfarts Og Dragtsamling - http://fanoskibs-dragt.dk/Fanø Museum - http://fanoemuseum.dk/forside
Read More

Bestyrelsen

Formand (herunder kontakt til Færge, Kommune og andre ejerforeninger, Kaniner, Skt. Hans, Stier over vådområder og Jagt) Anker Mejnertz,Lærken, Nonboevej 25Tlf:. 40 15 09 99formanden@fanoevesterhavsbad.dk Kasserer og Sekretær (Medlemsliste og kontakt til vintersyn):Josefine Franck BicanTophuset, Dalen 30Vinteradr.: Lyngtoften 17, 2800 Kongens LyngbyTlf.: 21 49 38 66kassereren@fanoevesterhavsbad.dk Veje og stier (Skt. Hans) Annette Niebuhr,Safarigården, Dalen 62Tlf.: 20 51 01 11vejeogstier@fanoevesterhavsbad.dk  Foreningens hjemmeside: Michael Ovesen, Abelone, Dalen 32 Tlf:. 61 96 27 34 webmaster@fanoevesterhavsbad.dk Marek Bican, Tophuset , Dalen 30Tlf.: 40 27 19 25webmaster@fanoevesterhavsbad.dk Suppleanter: Nick Nyland Skovstien 15
Read More

Generalforsamling 2022 (FVG)

Ordinær generalforsamling i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening Godkendt referat for Generalforsamlingen 2022 (FVG) - Link til referat Lørdag d. 23. juli 2022, kl. 14.00 Efter generalforsamlingen var der et indlæg ved Kim Fischer om Ren Strand Fanø, og Dansk Ornitologisk forenings arbejde på Fanø. Sted: Fanø Hallen, Stadionvej 13, 6720 Nordby. Under generalforsamlingen bød foreningen på lidt lækkert til halsen og ganen Dagsorden: Velkomst og valg af dirigent. 1.  Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab 2021-2022 til godkendelse samt budget 2022-2023. Regnskabet kan ses her: Bilag:    A: FVG Årsregnskab 2021-2022 B: Antenneforeningen regnskab 2021 - 2022 C: FVG Budget 2022 - 2023 Præsentation benyttet under Generalforsamling den 23. juli 2022 3. Vedtagelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver…
Read More