Forårsbrev 2020

Kære medlemmer af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Jeg håber I alle har haft en dejlig påske, trods meget anderledes end vi plejer. I år skal vi jo alle holde afstand, vaske hænder m.m. grundet coronakrisen.

Coronakrisen berører os alle på mange måder. Her i bestyrelsen har vi holdt vores bestyrelsesmøde online da vi jo ikke kan være samlet. Referatet fra vores møde kan ses på vores hjemmeside www.fanoevesterhavsbad.dk

Statsminister Mette Frederiksen har meldte ud om en gradvis åbning af Danmark. I den forbindelse blev forbuddet mod de store forsamlinger fastholdt til og med august.

Det betyder, at vi ikke kan afholde Skt. Hans bål i år. Her plejer der at komme godt tusind mennesker. Det er ærgerligt – men også fuldt forståeligt, når man tager smitterisikoen i betragtning.

Samtidig blev reglen om max. 10 personer samlet på ét sted forlænget frem til d. 10. Maj. Om den bliver yderligere forlænget, er ikke til at vide.

Vi er i bestyrelsen af den opfattelse, at det – forlængelse eller ej – ikke vil være forsvarligt at afholde vores generalforsamling d. 17. juli med lige knap 100 personer, hvoraf langt de fleste af os er i risikogruppen. Og på et sted, hvor der ikke kan holdes forsvarlig afstand.

Tidspunktet for generalforsamlingen er vedtægtsbestemt. Den skal holdes inden udgangen af juli måned. Men det fremgår også af vedtægterne, at foreningens formål er at varetage fælles grundejerinteresser og medvirke til, at love og vedtægter overholdes.

Vi mener i bestyrelsen, at der her er tale om en force majeure situation, hvor hensynet til medlemmernes (og andres) sundhed skal veje tungere end bestemmelsen om tidspunkt for generalforsamling.

Seneste nyt (22. juni 2020): Nedenstående konklusion omkring flytning af Generalforsamlingen har vist sig ikke at være nødvendig.

Generalforsamlingen d. 17. juli udsættes derfor til fredag d. 16. oktober 2020.

Vi vil dog fortsat udsende kontingentopkrævning ud i august som det står i vedtægterne.

Vi vil selvfølgelig udsende vores årsregnskab i juli måned så i alle har mulighed for at se det inden I skal betale jeres kontingent.

Har i spørgsmål til bestyrelsen er i selvfølgelig velkommen til at maile til os. Det er også muligt at skrive til os og alle andre i foreningen på vores hjemmeside under diskussion. I skal være logget ind på siden for at læse og skrive der. Men her er det muligt at stille spørgsmål i et åbent forum hvor alle medlemmer kan følge med og deltage. Vi opfordrer dog til at der her bliver holdt en god tone.

Vi glæder os alle til vi igen kan mødes d. 16. oktober 2020. Dagsorden tid og sted vil vi sende ud til alle når vi nærmer os datoen.

Pas på jer selv ind til da.

Fanø, d. 14. april 2020

På bestyrelsens vegne

Annette Niebuhr

Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening.

bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk

 5,578 total views,  1 views today