Generalforsamling 2022 (FVG)

Ordinær generalforsamling i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Godkendt referat for Generalforsamlingen 2022 (FVG) – Link til referat

Lørdag d. 23. juli 2022, kl. 14.00

Efter generalforsamlingen var der et indlæg ved Kim Fischer om Ren Strand Fanø, og Dansk Ornitologisk forenings arbejde på Fanø.

Sted: Fanø Hallen, Stadionvej 13, 6720 Nordby.

Under generalforsamlingen bød foreningen på lidt lækkert til halsen og ganen

Dagsorden:

Velkomst og valg af dirigent.

1.  Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskab 2021-2022 til godkendelse samt budget 2022-2023.

Regnskabet kan ses her:

Bilag:   

A: FVG Årsregnskab 2021-2022

B: Antenneforeningen regnskab 2021 – 2022

C: FVG Budget 2022 – 2023

Præsentation benyttet under Generalforsamling den 23. juli 2022

3. Vedtagelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret på kr. 400,-

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg:

 • Josefine Bican, Dalen 30. Genopstiller
 • Anders Brinch Sørensen, Skovstien 17. Genopstiller ikke

Ikke på valg:

 • Annette Niebuhr, Dalen 62
 • Anker Mejnertz, Nonboevej 25
 • Marek Bican, Dalen 30
 • Michael Ovesen, Dalen 32

Følgende ønsker at stille op:

–   Ingen har pt meldt sig

Bestyrelsen mangler et par friske medlemmer til at varetage veje & stier samt Skt. Hans.

Vi mangler repræsentanter for områderne nord for Strandvejen og øst for Nonboevej.

Bestyrelses suppleanter:

 • Ole P. Clausen, Skovstien 32. Genopstiller ikke
 • Nick Nyland, genopstiller

Revisorer:

 • Bjørn Kristensen, genopstiller ikke
 • Vibe Rud, genopstiller

Revisorer suppleanter:

 • Michael Hansen, opstiller som revisor

Vi mangler derved 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen kan samlet bestå af op til 9 medlemmer.

5. Beslutningen om, hvorvidt indeværende årsregnskab skal forsynes med revisorerklæring og i givet fald valg af revisor og revisorsuppleant.

6. indkomne forslag.

 • Ingen indkomne forslag

7. Eventuelt.

Kl. 15.35: Indlæg ved Kim Fischer om Ren Strand Fanø og Dansk Ornitologisk forening (se nedenfor)

 94,917 total views,  49 views today