Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Fanø Bad Antenneforening.

Fredag den 17. juli 2020 kl. 14.30 i Fanø Hallen Stadionvej 13, Nordby

Bestyrelsen foreslår, at foreningen opløses, og at vedtægterne ændres, således at opløsningen kan bekræftes, og overdragelse af foreningens aktiviteter kan vedtages, på en ekstraordinær generalforsamling. 
Under forudsætning af, at dette vedtages, indkaldes der samtidigt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen 

På generalforsamlinger kan der ikke afgives stemmer i henhold til fuldmagt (Vedtægterne § 14)

Indkaldelse og bilag

Generalforsamlingerne holdes i Fanøhallen for at sikre afstand og maksimal sikkerhed i forhold til COVID-19  situationen. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde frem i god tid, men så vidt muligt kun med én repræsentant pr. hustand. Ved indgangen vil alle medlemmer blive registreret og få udleveret en seddel, der skal anvendes i forbindelse med afstemninger. Alle afstemninger vil foregå ved håndsoprækning, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

På den ekstraordinære generalforsamling skal vedtagelsen af opløsning bekræftes, og det skal besluttes,  hvem der skal videreføre foreningens aktiviteter, FanøNet (som driften i dag er outsourcet til) eller Stofa. Slutteligt skal der træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Fanø Bad Antenneforening

 3,926 total views,  40 views today